White_1x1
White_1x1

3D gebouwpaspoort van Circl

De circulariteit van ABN AMRO-gebouw CIRCL wordt vastgelegd in een gebouwpaspoort. Via een nieuwe digitale tool is het nieuwe paviljoen op de Zuidas straks volledig in 3D in kaart gebracht. Deze ontwikkeling brengt de bouwsector een stap dichter bij de ambitie Nederland Circulair in 2050.

De digitale tool die wij mede-ontwikkelen, werd afgelopen vrijdag gepresenteerd tijdens een leveranciersbijeenkomst in CIRCL. In deze tool zetten leveranciers zoveel mogelijk informatie over elementen, componenten en materialen die in een gebouw zitten. Hans Hammink, architect bij de Cie, noemt het voor het gemak een ‘onderhoudsboekje’. In dit onderhoudsboekje staat wat de prestaties van onderdelen zijn en hoe ze hergebruikt kunnen worden. “Je moet over 20 jaar nog wel kunnen nagaan wat er in een gebouw zit,” aldus Hammink.

Het paviljoen CIRCL van ABN AMRO is een bijzonder project. De circulariteitswens is gaandeweg het bouwen ontstaan. Bewustzijn over circulariteit groeide binnen de bank bij de sloop van andere bankgebouwen. De vernietiging van materialen, dat vond iedereen zonde. Rudolf Scholtens, Real Estate Manager bij ABN AMRO Bank, vertelt over de 10.000 m2 marmer uit het Fortis-pand op het Rokin. Aangeboden via Marktplaats.nl. Wel zelf door de koper te demonteren.

Nu is Marktplaats.nl misschien niet de meest geschikte plek, maar een alternatief was er tot voor kort nog niet. Nu de trend van het hergebruiken van grondstoffen aan terrein wint, het zogenaamde urban mining, is er behoefte aan meer structuur. Bij urban mining haal je producten uit de stad, in plaats van grondstoffen te gebruiken die vanuit de mijn (of direct uit de natuur) komen. Hier is heel duidelijk de verschuiving zichtbaar van de lineaire economie naar de circulaire economie. Leveranciers baseren hun omzet straks niet meer alleen uit nieuwe producten. Een deel van het inkomen komt uit het circulaire aanbod.

Een van de doelen van de bijeenkomst was om leveranciers te betrekken bij de nieuwe gedachte. Circulariteit vereist een veranderde werkwijze. In workshops hebben de deelnemers nagedacht over de benodigde informatie in het gebouwpaspoort: prestaties van componenten, garanties, soort montage etc. Ook gebruiksgemak van de tool was een druk besproken onderwerp. De inzichten uit deze workshops gaan mee in toekomstige releases van de tool.

de Architekten Cie. werkt samen met Rendemint en CAD & Company aan de doorontwikkeling van de 3D tool. Het is de bedoeling dat deze tool ook voor andere gebouwen, bestaande en nieuwe, beschikbaar komt.