White_1x1
White_1x1
White_1x1
White_1x1
White_1x1
White_1x1 White_1x1 White_1x1 White_1x1 White_1x1

De Architekten Cie. en Felixx hebben de prijsvraag voor de ruimtelijke ontwikkelstrategie van Chelyabinsk, Rusland gewonnen!

De Architekten Cie. en Felixx hebben de prijsvraag voor de ruimtelijke ontwikkelstrategie van Chelyabinsk, Rusland gewonnen!

Een internationale stedenbouwkundige wedstrijd werd gehouden door het stadsbestuur van Chelyabinsk, voor de ontwikkelingsstrategie en masterplan van het historische centrum. 5 teams werden uitgenodigd om een ​​voorstel te ontwikkelen. Het team van de Architekten Cie. + Felixx Landscape Architects & Planners werd bekroond met de 1e prijs tijdens de ceremonie op 27 januari 2017. Het winnende plan activeert het huidige gridsysteem van de stad en gebruikt deze vervolgens deze te transformeren.


Chelyabinsk is één van de middelgrote steden in Rusland, met een bevolking variërend van 1-1,5 miljoen inwoners. Veel van deze steden hebben soortgelijke omstandigheden en uitdagingen: Afgelegen lokatie, zwaar geïndustrialiseerd, en een vergrijzende bevolking omdat de jonge, hoger opgeleide generaties verhuizen naar de federale steden als Moskou en Sint-Petersburg.
Maar alleen het ontwikkelen van een ander plan voor Chelyabinsk als post-industriële stad zal het probleem niet oplossen: De stad bestaat bij de gratie van de industrie. Daarom schuift de focus van het plan van 'te verwijderen industrie', naar 'de stad als broedplaats voor sociaal kapitaal'. Het winnende voorstel investeert in de verbetering van de stedelijke omgeving en zo de belangstelling van nieuwe generaties te genereren, het aantrekken van mensen en partijen die de verschuiving naar nieuwe economieën ondersteunen, gericht op een geleidelijke vervanging van vervuilende industrie door een verscheidenheid aan functies en activiteiten.

Om nieuwe bewoners aan te trekken, en de verschuiving naar nieuwe economieën, moeten de historische kwaliteiten van Chelyabinsk worden samengevoegd met hedendaagse waarden van het stedelijk leven. Chelyabinsk heeft al het ruimtelijk kader om deze transformatie te organiseren: Het grid van het historische centrum. Er zijn tal van voorbeelden waaruit blijkt dat het grid het vermogen heeft de basis te vormen voor een kwalitatieve stedelijk gebied. Het structureert de transformatie en verdichting van de bestaande stad.

Het bestaande kader van Chelyabinsk wordt bekrachtigd door 3 strategieën:
Grid: Omsloten ruimte
Straten zijn de belangrijkste openbare gebieden in de stad. Naast te dienen als ruimtes voor autoverkeer dienen ze als lineaire openbare ruimtes. De herontwikkeling en opwaarderen van de straten zorgt voor de integratie van de infrastructuur in de omgeving, de organisatie van het langzaam verkeer en openbaar vervoer.

Blocks: Mixed-use programma
De bestaande blokken in de stad laten veel lege, nog te ontwikkelen ruimte. Het nieuwe masterplan stelt  een geleidelijke transformatie voor van het bestaande grid door het vervangen van verpauperd vastgoed en het complementeren van de bouwblokken. Woonfuncties worden verplaatst naar het centrum van de stad.

Katalysatoren
Specifieke projecten worden ontwikkeld om bepaalde gebieden te revitaliseren om speciale kwaliteiten aan de stad toe te voegen, of om ontwikkeling en transformatie in de directe omgeving te stimuleren. Ze zijn sterk gerelateerd aan de bestaande kwaliteiten. Deze projecten maken het de regering mogelijk te sturen in de snelheid van de geleidelijke transformatie en de gebieden waar dat gebeurt. Het belangrijkste project is de herontwikkeling van de rivierbedding langs de rivier “de Miass”, welke de totale identiteit van Chelyabinsk zal herdefiniëren .