Expositie 100 jaar Amsterdamse School

De architekten Cie. is trots met het Noorderparkbad deel uit te maken van de expositie georganiseerd door de ARCAM over de invloed van de Amsterdamse School op het hedendaagse bouwen

In 2016 vieren we 100 jaar Amsterdamse School. De woningbouw van de Amsterdamse School behoort tot de hoogtepunten van de Nederlandse architectuur en is nu nog overal in de stad Amsterdam te bewonderen. Architectuurcentrum Amsterdam stelt een tentoonstelling samen over de invloed van de Amsterdamse School op het hedendaagse bouwen en de hedendaagse stedenbouw.

We zien een duidelijke herwaardering van de ontwerpen van Amsterdamse Schoolarchitecten. Kenmerken van de stijl zoals baksteen en ornamenten, expressieve gevels en het bouwblok als sculptuur komen terug in het straatbeeld en inspireren hedendaagse architecten tot eigentijdse baksteenarchitectuur.

De tentoonstelling ‘100 jaar inspiratie’ toont een tiental opmerkelijke en recente projecten in Amsterdam waarin sporen van de Amsterdamse School zichtbaar zijn:

– Tugelawegblokken (M3H, Machiel Spaan en Marc Reniers met AtelierNL)
– Noorderparkbad (de Architekten Cie, Branimir Medic en Pero Puljiz met kunstenaar Hugo Kaagman)
– Polderweg Oostpoort (heren 5 architecten, Jan Klomp en Merijn de Jong met kunstenaar Stefan Glerum)
– Kraaipan (Architectenbureau Hoogeveen, Arjen Hoogeveen)
– Piraeus (Hans Kollhoff met Christian Rapp)
– Eiland 3 en 14 bruggen in het nieuw te ontwikkelen gebied Houthaven (VHArch, Thijs Verburg en kunstenaar Paul de Kort)
– Oostpoort (Molenaar & Co architecten, Joris Molenaar)
– Brede School Houthaven (Marlies Rohmer Architects & Urbanists, Marlies Rohmer)
– Olympisch Kwartier (Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Rudy Uytenhaak)
– Van Tijenbuurt – Blok van Dok (Dok Architecten, Liesbeth van der Pol)

De tien projecten worden in de tentoonstelling belicht met bijzondere foto’s van architectuurfotograaf Luuk Kramer. In persoonlijke brieven vertellen de deelnemende architecten door welk gebouw of element uit de Amsterdamse School zij zich lieten inspireren in hun ontwerp. Naast deze hedendaagse voorbeelden wordt in een korte inleiding op de Amsterdamse School de architectonische en stedenbouwkundige elementen van de stijl gekarakteriseerd.

‘100 jaar inspiratie’ laat zien dat De Amsterdamse School met recht een bouwstijl is die bouwkunst mag heten en nog steeds springlevend is!

De tentoonstelling wordt feestelijk geopend op donderdag 14 april 2016 om 16.00 uur.

Bekijk alle activiteiten op www.100jaaramsterdamseschool.nl

Project: